Get Adobe Flash player

St.Helay

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพวิทยา กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ขออภัย! เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์ กรุณากลับมาติดตามอีกครั้ง

 

kraprib  new  ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 19 เมษายน 2560


kraprib  จำหน่ายหนังสือเรียน / เสื้อผ้าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560

 


kraprib วันจักรี เรียนพิเศษตามปกติ วันที่ 6 เมษายน 2560 


kraprib เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ก็สามารถมาเรียนกับเราได้  วันที่ 3 - 29 เมษายน 2560


kraprib ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น   วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib มอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1  วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถาน  วันที่ 24 มีนาคม 2560


kraprib สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทุกระดับ  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT (ประเมินผลสัมฤทธฺ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 เรียนตามปกติ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เรียนเสริมเพื่อสอบ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2560


kraprib วันแห่งความภาคภูมิใจ อนุบาล 3 รับวุฒิบัตรบัณฑิต  วันที่ 9 มีนาคม 2560


 ดูทั้งหมด     

           โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  3 ระดับ  คือ

ระดับ
อนุบาล
 

      โรงเรียนจัดแนวประสบการณ์ระดับอนุบาล 1 – 3 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเด็กทั้ง ด้าน  คือ ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  โดยยึดแนวการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2551  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กพร้อมที่จะเรียนในระดับประถมต่อไป 
ระดับ
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา      
                   
        มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตน โดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีดังนี้

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

·       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี

·       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน (การเรียนการสอน)

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  ภาคี 4 ฝ่าย
  การแข่งขันกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
  การแข่งขันโรงเรียนสังฆมณฑล
  กลุ่มงานสภานักเรียนเทพวิทยา

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

577674
TodayToday85
YesterdayYesterday51
This WeekThis Week186
This MonthThis Month792
All DaysAll Days577674
54.162.105.241

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เป็นเพื่อนกับโรงเรียนเทพวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

loader

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา

201 หมู่ 9  ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  70190 

Thepwitthaya School

201 m.9 Krabyai  Banpong

Ratchaburi 70190

โทร.0-3229-1202 
http://www.thwy.ac.th,
facebook : เทพวิทยา ห้วยกระบอก

สอบถามข้อมูล